Till arbetsgivare

Döva arbetar i dag i många olika branscher. Ibland behövs rimliga anpassningar men oftast är en döv arbetstagare bara en bland alla andra på arbetsplatsen. Om det behövs arbetsplatstolkning kostar det inget för arbetsgivaren.

En döv som arbetskamrat

Yrkeskunskap hänger inte på hörseln och på jobbet är en döv anställd ofta bara en i gänget. I början kan kommunikationen orsaka ett visst huvudbry, men döva är vana att kommunicera med hörande. I vår digitaliserade värld utbyter vi meddelanden genom e-post, Whatsapp eller sociala medier, och vid behov kan man använda papper och penna eller skriva på mobilen. En del döva kan också läsa på läpparna. På många arbetsplatser har personalen gärna velat lära sig några av de viktigaste tecknen och på det sättet fått arbetsrutinerna att löpa smidigare.

Om det i något sammanhang behövs tolkning, till exempel på möten, är arbetsplatstolkningen avgiftsfri för arbetsgivaren. Tolkarna har tystnadsplikt.

Vad är rimlig anpassning?

För att en person med funktionsvariation ska behandlas likvärdigt bör myndigheterna eller arbetsgivaren vid behov göra rimliga anpassningar. I praktiken innebär det arrangemang som underlättar och möjliggör arbetet. För döva betyder det till exempel visuella signalanordningar i samband med arbetsuppgifter där olika slags ljudsignaler är viktiga. För de flesta arbetsuppgifterna behövs ändå inga  specialarrangemang.

Vad jobbar döva med?

Ännu för några årtionden sedan utbildade många döva sig i olika hantverksbranscher. Numera är döva verksamma på alla möjliga områden. Efter grundskolan fortsätter man studera vid i yrkesskola, yrkeshögskola eller universitet, och vid behov används skrivtolk eller teckenspråkstolk.

Tyvärr stöter döva fortfarande på fördomar i arbetslivet och jämfört med majoritetsbefolkningen har döva en högre arbetslöshetsgrad. Det är dags för en attitydförändring – tillsammans kan vi  åstadkomma den!

Sysselsättningskoordinatorn hjälper döva få jobb


Är du fundersam över att anställa en döv och behöver mera information? Våra sysselsättningskoordinatorer ger gärna råd både i praktiska och andra frågor. Det är bara att ta kontakt!

Vi samarbetar också med arbetskraftsmyndigheterna för att förbättra sysselsättningsläget och arbetslivssituationen för döva. Tillsammans med förbundets kommunikation framställer vi material av olika slag, t.ex. broschyrer och videor, för att råda bot på fördomar.

Längd: 1:08

Yrkeskunskap hänger inte på hörseln!


Vi förändrar attityder tillsammans.

Program i Teckenspråkiga biblioteket