Språknämnden för finländska teckenspråk

Hurdant språk passar för teckenspråkiga nyheter? Hur bedömer man kvaliteten på en teckenspråkig översättning? I Teckenspråksnämnden diskuterar vi språkfrågor på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Längd: 1:43
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Vad är Teckenspråksnämnden?

Teckenspråksnämnden är en av fem nationella språknämnder som hör till Institutet för de inhemska språken.

Till nämndernas uppgift, hör enligt lagen att ge mer allmänna rekommendationer om språkbruket.

Teckenspråksnämnden träffas fyra gånger per år i Finlands Dövas Förbunds lokaler.

Nämndens två sekreterare är anställda vid Finlands Dövas Förbund och protokoll förs på finska, svenska och finskt teckenspråk. Efter varje möte gör dessutom en nämndmedlem ett teckenspråkigt referat om vad vi diskuterat på mötet.

Vad är skillnaden mellan Teckenspråksnämnden och förbundets språkrådgivning?

I Teckenspråksnämnden diskuterar vi större språkfrågor och kan ge allmänna språkliga rekommendationer. Eftersom nämnden enbart träffas fyra gånger årligen är det omöjligt för oss att ta ställning till brådskande eller mer detaljerade språkfrågor.

Språkrådgivningen vid Finlands Dövas Förbund kan man däremot fortlöpande kontakta med alla typers språkfrågor. Teckenspråksnämnden samarbetar med språkrådgivningen.

Aktuellt

Se också

Språkrådgivning


Har du och din kompis undrat över olika varianter av något enskilt tecken? Vill du diskutera tecken som du använder i ditt arbete som tolk? Funderar din familj på olika saker som rör teckenspråk? Vi erbjuder gratis språkrådgivning på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Tyttö pitelee kännykkää, jossa näkyy Suvi-sanakirja.

Ordboksarbetet


Finlands Dövas Förbund administrerar två avgiftsfria nätordbokstjänster i finlandssvenskt och finskt teckenspråk, Suvi och SignWiki. Vi samarbetar också med andra som producerar teckenmaterial.

Teckenspråkiga


Dövhet kan definieras ur många olika synvinklar. Döva själva ser sig framför allt som en språk- och kulturgrupp – som teckenspråkiga.