Språknämnden för finländska teckenspråk | 22.5.2020

Teckenspråksnämnden: avskaffa inte relätolkning

Nyheter | 15.1.2019

Finlands Dövas Förbunds teckenspråksarbete fick nytt statsbidrag