Seniorer

Är du döv senior? På den här sidan hittar du olika tjänster för nytta och nöje i ditt liv.

Längd: 01:06
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk, Finskt teckenspråk

Regionarbetarna stöder med det praktiska

Ska du gå i pension och är osäker på vad du borde göra, behöver du teckenspråkig hemtjänst eller funderar på serviceboende? Sådant och annat som har med ditt liv att göra hjälper regionarbetarna i Finlands Dövas Förbund dig att reda ut.

Här hittar du regionarbetarnas kontaktuppgifter.

Evenemang och program på teckenspråk

I förbundets evenemangskalender hittar du en uppsjö av teckenspråkigt program av olika slag. Här klickar du in dig i evenemangskalendern.

Vi rekommenderar också att du bekantar dig med vilken verksamhet som arrangeras av dövföreningens seniorklubb i ditt område.

Våra digitala rådgivare hjälper och utbildar

Vill du veta hur du ringer ett videosamtal med smarttelefonen eller surfplattan? Lyckas du inte med att skicka en video i WhatsApp? Finlands Dövas Förbunds digitala rådgivare hjälper dig! De ger personlig rådgivning och handledning i användningen av smart teknik och tjänster på nätet. De ordnar också gruppverksamhet och utbildning.

Vem är senior? Eller ålderstigen?


Enligt Nordiska döva seniorers möte är alla över 55 år seniorer.

Också i Finland används termen senior när man arrangerar evenemang och kurser för den här åldersgruppen. Den största och mest kända seniortillställningen i Finland är kulturevenemanget för döva seniorer, där äldre uppträder och visar upp handarbetsalster och konst.

Till seniorärenden räknas också frågor som rör mer ålderstigna, till exempel boende och tjänster för äldre.

Sällskap och trevlig samvaro

Seniori-ikäinen nainen pelaa korttia tukihenkilön kanssa kotonaan.

En egen stödperson genom Viva


Vill du ha någon att prata med på teckenspråk? Teckenspråkiga frivilligverksamheten erbjuder stödpersoner som behärskar teckenspråk.

Stödpersonen är din hjälp i vardagen. Ni kan göra många olika saker tillsammans. Ni kan gå på promenad, till butiken eller på kafé. Ni kan också prata över en kopp kaffe hemma hos dig. Ni kan spela brädspel eller utöva någon trevlig hobby tillsammans. Tillsammans med stödpersonen kan du också besöka olika evenemang eller komma till föreningen. Ni kan komma överens tillsammans om vad ni vill göra.

Vanhempi harmaahiuksinen mies katsoo kannettavaan tietokoneeseen ja tervehtii iloisesti.

Teckenspråkiga gruppverksamheten Vänkretsen


Finlands Dövas Förbund har i samarbete med Centralförbundet för de gamla väl arrangerat den teckenspråkiga gruppverksamheten Vänkretsen sedan 2019.

Vänkretsen-verksamheten har utbildat förbundets regionarbetare och frivilliga till gruppledare. Syftet med Vänkretsen-verksamheten är att lindra äldre människors ensamhet.

Våren 2019 ordnades för första gången tre teckenspråkiga Vänkretsen-grupper på olika håll i Finland. Våren 2021 prövades en ny verksamhetsform: eVänkretsen, där teckenspråkiga äldre kan umgås på distans oberoende av var de bor. Försöket var lyckat och gillades av deltagarna.

Beslut om en fortsättning på Vänkretsen-verksamheten fattas senare 2022.

Vill du komma med? Hör av dig till Vänkretsen-kontaktpersonen!

Vänkretsen-kontaktpersonerna 2021

Anni-Mari Kurth

Regionarbetare Fortfarande från arbetet, kontakta Asta Tikkanen eller Heli Mikkola
Henkilön toimialue Lappland Kuusamo
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 203 533
Ansvarsområde Servicehandledning

Marita Björn

Regionarbetare
Henkilön toimialue Satakunta Birkaland Egentliga Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 593 999
Ansvarsområde Servicehandledning

Janita Lätti

Regionarbetare
Henkilön toimialue Mellersta Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 257

Evenemang för seniorer


Påverkansarbete och frivilligverksamhet

Lähikuva miehen käsistä kirjoittamassa kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Seniorarbetsgruppen


Seniorarbetsgruppen inom Finlands Dövas Förbund består av sex seniorer, en representant för styrelsen och tre regionarbetare. Arbetsgruppen samlas 2–4 om året, under coronapandemin sker det på distans. Arbetsgruppens uppgift är att främja teckenspråkiga seniorers delaktighet, dialog och välmående. På sina möten diskuterar gruppen aktuella teman såsom tillgång till information, digitala färdigheter och påverkan på tjänsterna för äldre.

Ta kontakt

Är det något du funderar på? Vill du att frågan tas upp i seniorarbetsgruppen?

Skicka e-post eller ett videomeddelande till direktör Helena Torboli: helena.torboli@kuurojenliitto.fi eller +358 50 595 1842.

Nordiska nätverket för döva seniorer


De nordiska länderna har ett gemensamt nätverk för döva seniorer: nordiska seniormötet och nordiska seniorträffen ordnas turvis vartannat år.

Nordiska seniorträffen är som ett seniorläger, där man träffar gamla bekanta och knyter nya vänskapsband. Häng med!

Organisationers och församlingars tjänster

Teckenspråkiga boendetjänster och teckenspråkig dagverksamhet


Dövas Servicestiftelse erbjuder många slags teckenspråkiga tjänster för seniorer:

  • Teckenspråkiga boendetjänster (Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo, Tavastehus, Joensuu och Hyvinge)
  • Dagverksamhet för ålderstigna teckenspråkiga
  • Hemsjukvård och hemservice på teckenspråk
  • Teckenspråkiga hälsoföreläsningar, Minneskaféer och anpassningsträning för kroniker (PASSI-programmet, på finska)

Motion och välmående på teckenspråk


En av Finlands dövas idrottsförbunds (SKUL) viktiga uppgifter är arrangera motion och idrott för döva.

SKUL betjänar också personer med cochleaimplantat eller nedsatt hörsel och hörande teckenspråkiga.

För seniorer erbjuder SKUL:

  • motionsläger för seniorer 1–2 gånger per år
  • instruerad motion för seniorer i huvudstadsregionen och i vissa stora städer
  • distansjumpa på Zoom som lämpar sig för seniorer

Andliga evenemang och tjänster


Evangelisk-lutherska kyrkans svenska dövpräst finns till för alla teckenspråkiga och deras anhöriga; också för dem som inte hör till församlingen eller som hör till något annat trossamfund.

Dövprästen förrättar teckenspråkiga gudstjänster, arrangerar andra andliga evenemang och ger samtalshjälp på teckenspråk.

Du kan be dövprästen förrätta dop, viga till äktenskap eller jordfästa en död. Diakoniarbetarna hjälper i vardagen och i olika livssituationer.

Teckenspråkiga bibliotekets program