Janne Kankkonen

Sanakirjantoimittaja Kielineuvoja

  • Henkilö ei ota vastaan puheluja
  • Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä
  • Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja

Vastuualue: Kielineuvonta (suomenruotsalainen viittomakieli) Suvi-verkkosanakirja Suomenruotsalainen viittomakieli