Medialle

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Lisätietoja liiton toiminnasta

Tiedotus

Liiton visio ja missio

Viittomakieliset

Suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli

E-aineistot

Yhteystiedot

Liiton logot ja tunnukset

Liiton logoja verkkokäyttöön sekä viittomakielisen palvelun symbolit.

Kuurojen lehti

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kuurojen lehti on Kuurojen Liiton järjestöjulkaisu ja viittomakielisten aikakauslehti.