Längd: 00:36
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna Ungdomsverksamhetens evenemang

De riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna 2021 (18-35 år)

Ungdomsdagarna är ett årligt evenemang där unga kan göra sin röst hörd och på ungdomsmötet kan föreningarnas representanter påverka ungdomsarbetet genom att t.ex. föra fram idéer och ställa frågor. På ungdomsdagarna tillsätts också ungdomsutskottet 2022.

På ungdomsdagarna hör det till saken att ha roligt tillsammans. Här får du ett sällsynt tillfälle att träffa unga från hela Finland.

I själva ungdomsmötet kan du delta om du är 16-18 år gammal och delegat för en ungdomsklubb, dövförening eller elevkår.

Målgrupp: 18 – 35 år


Mera information om evenemanget

Juha Vahtera

Ungdomssekreterare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254
Ansvarsområde Ungdomar Läger Kurser