Ungdomsutskottet

Ungdomsutskottet 2022 presenterar sig


Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete backas upp av ungdomsutskottet. Utskottet tar ställning i aktuella frågor och deltar i förbundets påverkansarbete.

Du kan kontakta ungdomsutskottet genom ungdomssekreteraren.

Monika Hämälä

Monika Hämälä, ungdomsutskottets ordförande


Utskottsordförande Monika Hämälä här, hejsan! Jag studerar nu sista året inom socialbranschen. På fritiden följer jag med samhällsdebatten, kelar med mina katter och spelar korgboll. Jag tycker att likvärdighet är något som alla vinner på och försöker främja det. För kamratstödets skull ligger ungdomsarbetet mitt hjärta nära och på lägren syns det konkret hur viktigt kamratstöd är för teckenspråkiga barn och unga som bor på olika håll. Lägerbilder får hela mitt ansikte att le.

Laura Laht

Laura Laht


Jag är Laura Laht och restaurangkock till yrket. Nu har jag lämnat kockmössan i köket och började i år studera till socionom. Vid sidan av studierna jobbar jag som specialbiträde i skolan. Men det är ingen fara, ungdomsutskottet får också plats i  min kalender! Efter att jag flyttade till Vanda har jag varit med huvudstadsregionens ungdomsklubb sedan 2020, före det vara jag med i Jyky i tre år. Att förbättra teckenspråksgemenskapens ställning, att öka medvetenheten och den inre styrkan kommer att ta oss till en bättre framtid!

Roberta Rajala

Roberta Rajala


Jag är Roberta Rajala, 29 år och dövblind teckenspråkig. Jag är student, teckenspråksinstruktör och nyfiken, en äventyrare med österbottniskt blod. Du kan råka på mig i pyramidernas kammare, spegelsalen i Versailles och dövskolan i Ghana. Numera dansar jag omkring i Åbo där jag både jobbar på förskolan och älskar att fylla min kalender med nya och spännande saker, som lektioner i showdans, manga-, anime- och spelevenemang och så ungdomsutskottet, såklart!

Maija Lindström

Maija Lindström


Jag är Maija Lindström och med i ungdomsutskottet första gången. Jag bor i Helsingfors och studerar socialvetenskap vid Helsingfors universitet. Åren 2015-2019 bodde jag utomlands och gick i internationell skola. Jag använder hörselimplantat och har nyligen lärt mig teckenspråk. Viktiga saker för mig är att tala om hörselnedsattas erfarenheter, samt antirasism och feminism. Jag vill utveckla jämlikheten och att man i dövgemenskapen bättre ska kunna beakta människor som har olika bakgrund.

Lauri Luoma


Juuso Ojala


Jonas Kemppi


Ungdomsarbetet på sociala medier

Sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten aikuisten tapahtuma Espoossa 25.-27.3.2022 Kohderyhmä: 18-30 –vuotiaat sisäkorvaistutetta käyttävät Viikonlopun aikana nuoret pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja…

Talviurheilureissu Pyhällä 14.4.-19.4.2022 Kohderyhmä: Yli 18 vuotiaat Suomen Kuurojen Urheiluliitto järjestää talviurheilureissun yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa. Tällä reissulla pääset…

Talviurheilureissu Pikku- ja Iso-Syötteelle 25.-28.2.2022 Kohderyhmä: 13-17 -vuotiaat Talviurheilureissulla pääset laskettelemaan tai harrastamaan muuta talviurheilua kauniissa ja lumisissa maisemissa….

🟢Climate Camp – Ilmastoleiri Norjassa 8.-24.4.2022🟢 18-30 vuotiaat, ilmoittautukaa mukaan ilmastoleirille, jossa pääsette pohtimaan vihreämpää tulevaisuutta ja osallistumaan monenlaisiin…