Längd: 0:58
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Hederpris till frivillig inom barn- och ungdomsverksamheten

Nu kan du föreslå mottagare av priset! Förslag ska skickas till ungdomssekreteraren Monika Hämälä senast den 13 oktober.

Ungdomsutskottet fortsätta en tradition att årligen prisbelöna en person för hens verksamhet till förmån för teckenspråkiga barn och unga eller en person på under 30 år som föregått med gott exempel i teckenspråksgemenskapen, till exempel genom sin verksamhet i en förening eller ungdomsklubb.

Hedersbetygelsen kommer i form av ett litet pris. Dessutom kommer vi att berätta om pristagaren och hens verksamhet i sociala medier i ungdomsarbetets och dövförbundets andra kanaler.

Vem som helst kan föreslå en frivillig som prismottagare. Ungdomssekreteraren tar emot förslag och motiveringar till varför just hen förtjänar hederspriset för tiden 1.10.2022–30.9.2023.

Kandidatens verksamhet ska vara frivillig och personen får inte vara medlem i Finlands Dövas Förbunds ungdomsutskott eller anställd av dövförbundet, en dövförening eller någon annan ungdomsorganisation. Samma person kan inte tilldelas priset fler än en gång inom en 3-årsperiod.

De senaste mottagarna av frivilligpriset var Henna Syrjälä 2022, Milla Pitkänen 2021, Saku-Petteri Lehtonen 2020 och Jonas Kemppi 2019.

Utgående från förslagen beslutar ungdomsutskottet vem som får priset. Pristagaren offentliggörs på ungdomsmötet.

Skicka ditt förslag med motivering i skriven form eller på teckenspråk till ungdomssekreterare Monika Hämälä senast 13.10 per e-post monika.hamala@kuurojenliitto.fi eller whatsapp 044 741 7254.

För mer information kan du fråga medlemmarna i ungdomsutskottet.