Valtion budjettiehdotus 2024: Viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi jatkuu

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024 julkaistiin 28. elokuuta.

Budjettiehdotuksessa on varattu viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessille 358 000 € vuodelle 2024. Vielä ei ole tiedossa, minkä ministeriön alaisena se jatkuu. Kuurojen Liitto on erittäin tyytyväinen, että prosessi etenee. Prosessin riittävään resursointiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota.

Budjetissa on myös hakemusten mukaiset varaukset suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystyölle (131 000 €) ja Viittomakieliselle kirjastolle (220 000 €).

Esityksen mukaan järjestöjen kehitysyhteistyörahoituksesta ei olla leikkaamassa.

Huolta aiheuttaa kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön liiton kielineuvontaa koskevan avustuksen mahdollinen heikennys.

Vammaispalvelulain siirto huolestuttaa

Hallitus on lykkäämässä vammaispalvelulakia vuodella, mikä tulee vaikeuttamaan perheiden viittomakielen opetuksen toteuttamista. Kuurojen Liitto ei kannata lain voimaantulon siirtämistä.

Lisäksi on erityisen huolestuttavaa, jos juuri hyväksyttyyn lakiin tullaan tekemään muutoksia, jotka heikentävät oikeuksia tai palveluita. Muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausunnon tästä asiasta (ks. oheinen liite).

Järjestöjen rahoitus siirtyy valtion budjettiin

Järjestöjen määrärahat siirtyvät vuonna 2024 valtion budjettiin, ja yhteys Veikkauksen saamiin tuloihin katkeaa. Avustustasosta on sovittu parlamentaarisesti jo aiemmin, joten näillä näkymin sote-järjestöihin ei pitäisi kohdistua isompia leikkauksia ensi vuonna. 

Hallitus kuitenkin esittää, että isot leikkaukset kohdistuisivat järjestöihin vuodesta 2027 alkaen, jolloin jopa 25 % järjestöjen tuesta leikattaisiin. Kuurojen Liitto on Sosten tavoin huolissaan tästä, sillä järjestötyöhön kohdistuvat leikkaukset iskisivät mm. viittomakielisiin palveluihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Viittomakielisiä palveluja tarjoaa Suomessa vain muutama taho, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää turvata näiden palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa.Valtiovarainministeri käy ministeriökohtaiset neuvottelut talousarvioehdotuksesta 5.–6.9. Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 19.–20.9.