Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Kirjallinen kysymys viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä

Kansanedustaja Timo Harakka on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessista, joka puuttuu uudesta hallitusohjelmasta. Harakka moittii hallitusta valtiovallan uskottavuuden vahingoittamisesta.

Kirjallisessa kysymyksessään 23.8.2023 Timo Harakka (sd) tuo esille historiallisen totuus- ja sovintoprosessin taustoja. Marinin hallitusohjelma sitoutui vuonna 2019 käynnistämään valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista.

Aluksi tehtiin Viitotut muistot -selvitys toimenpidesuosituksineen, ja lokakuussa 2022 valtioneuvosto asetti työryhmän viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin käynnistämiseksi.

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että työryhmä esitti tehtävänsä mukaisesti valtioneuvoston ja viittomakielisen yhteisön yhteistyössä käynnistettäväksi totuus- ja sovintoprosessin ja asetettavaksi sitä toteuttamaan sihteeristön sekä luonnoksen totuus- ja sovintoprosessin mandaatiksi. Työryhmä totesi lisäksi prosessissa tarvittavan psykososiaalista tukea, jonka toteuttamista STM on kartoittanut.

Prosessin jatko avoinna

Nyt prosessi on kuitenkin pysähdyksissä ja sen jatko epäselvä. Orpon hallitusohjelmassa sitä ei mainita.

Harakka toteaa, että uusi hallitusohjelma on aiheuttanut suuren pettymyksen kaikille, jotka ovat sitoneet voimavarojaan totuus- ja sovintoprosessiin. Ei voida puhua aidosta osallistamisesta ja vilpittömästä yhteistyöstä valtiovallan ja vääryyttä kokeneiden yhteisöjen välillä, kun uusi hallitusohjelma sivuuttaa työn kokonaan. Harakka näkee hallituksen jättäneen prosessin levälleen ja vahingoittaneen siten valtiovallan uskottavuutta.

Kansanedustaja Harakka kysyykin hallitukselta:

Milloin hallitus käynnistää kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin, asettaa sille sihteeristön ja ohjausryhmän, millä tavoin hallitus aikoo pahoitella kuurojen ja viittomakielisten yhteisöille totuus- ja sovintoprosessin sivuuttamista hallitusohjelmasta ja hankkeen jättämistä epäselvään tilaan ja miten hallitus aikoo konkreettisesti vakuuttaa vähemmistöt siitä, että vaikka se on keväällä 2023 hylännyt jo käynnistetyt yhdenvertaisuushankkeet, se on syksyllä 2023 muuttanut asenteensa päinvastaiseksi?

Kirjallinen kysymys on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.