Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Kuurojen Liitto ei kannata vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä

Eduskunta hyväksyi keväällä kauan valmistellun ja odotetun vammaispalvelulain. Uusi hallitus on nyt kuitenkin siirtämässä sen voimaantuloa vähintään vuodella eteenpäin.

Kuurojen Liitto ei kannata siirtoa, ja haluaa muistuttaa, että pääministeri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi vahvistaa viittomakielten asemaa.

Yli 90 % kuulovammaisista lapsista syntyy vanhemmille, joilla ei ole ennestään mitään kokemusta kuulovammasta tai viittomakielestä. Koko perhe joutuu opettelemaan uuden, visuaalisen tavan kommunikoida. Voimassa olevassa laissa valmennuksena saatava viittomakielen tai viittomien perheopetus on harkinnanvarainen, mikä on käytännössä johtanut siihen, ettei kuulovammaisena syntyneen lapsen perheelle välttämättä myönnetä opetusta lainkaan tai myönnetään harkinnanvaraisesti kertaluonteinen 20 tunnin opetuskokonaisuus. 20 tunnin kertaopetuspaketti ei riitä kokonaisen kielen oppimiseen saati niihin kielellisiin tarpeisiin, joita lapsen kasvaessa tulee.

Juuri hyväksytty uusi laki sisältää valmennuksena myönnettävän viittomakielen opetuksen vihdoinkin subjektiivisena oikeutena. Mikään muu lainsäädäntö ei takaa kuulovammaisena syntyneelle oikeutta saada viittomakieltä äidinkielekseen, vaikka YK:n vammaissopimuksessa tämä oikeus onkin.

On muistettava, että kaikille kuulon apuvälineet eivät tuo riittävää apua pelkän kuulon varassa toimimiseen. Mikäli lain voimaantuloa nyt siirretään, seurauksena on pahimmillaan taas uusi ryhmä kuulovammaisia lapsia ilman kunnollista kielitaitoa.