Kuva: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia

Viittomakielisten totuus-ja sovintoprosessin jatkorahoitus vahvistui

Kuurojen Liitto pitää erittäin tärkeänä, että prosessi jatkuu valtioneuvoston työryhmän esityksen pohjalta.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kuurojen totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen osoitetaan 0,9 miljoonaa euroa. Kyseessä on määrärahalisäys, joka tulee jakautumaan muutamalle eri budjettivuodelle.

Tarkemmat tiedot määrärahasta julkistetaan, kun hallitus antaa eduskunnalle vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksensä lokakuussa.

– Todella ilahduttavaa saada tietää, että hallituksen budjettiriihen päätökseen sisältyy kuurojen totuus- ja sovintoprosessin edistäminen, koska tätä prosessia on valmisteltu huolella yhteistyössä valtioneuvoston kanssa edellisellä hallituskaudella. Totuus- ja sovintoprosessi on tärkeä osa yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon edistämistä, mihin hallitus on ilmoittanut sitoutuvansa, toteaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.

Valtioneuvoston kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin työryhmän lopputuloksena valmisteltiin sekä mandaatti- että asettamispäätösluonnokset pohjaksi tulevalle totuus- ja sovintotyölle. Asettamispäätösluonnoksessa esitettiin ensimmäisenä toimenpiteenä kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintosihteeristön asettamista.

Lisätietoja prosessista oheisista linkeistä.