Hallitusnelikko. Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen tiedonanto huomioi totuus- ja sovintoprosessin

Valtioneuvosto on 31.8. julkistanut tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tiedonannossa huomioidaan sekä saamelaisten että viittomakielisten prosessit seuraavalla kirjauksella:

”Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti. Kuurojen ja viittomakielisten komission työ toteutetaan.”

Aiemmin julkaistussa hallituksen budjettiehdotuksessa on viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessille varattu rahoitus vuodelle 2024.

Valtioneuvoston tiedonantoa valmisteleva työryhmä pyysi kirjallisia kuulemisia työnsä tueksi, ja myös Kuurojen Liitto antoi 10.8. lausunnon. Liitto nosti siinä totuus- ja sovintoprosessin lisäksi esille mm. tulkkauspalvelun tilanteen ja mahdollisten leikkausten vaikutukset viittomakielisiin palveluihin.