Tips för medlemsorganisationsunderstödet!

Steas medlemsorganisationsunderstöd är till för att stöda föreningens verksamhet.

Längd: 01:13
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Möjligheten att ansöka om medlemsorganisationsunderstöd för nästa år öppnas alltid i november-december. Då är det bra om föreningens styrelse samlas för att planera det kommande årets verksamhet. I Föreningsrummet informerar vi om hur man ansöker, och om hur man sedan rapporterar användningen av stödet.

Under verksamhetsåret är det också bra att göra en mellankoll av hur stödet använts. Om ni har ansökt om pengar för något som trots allt inte kan genomföras lönar det sig att fundera på om ni kan ordna någon annan aktivitet i stället.

Tips för användning av medlemsorganisationsunderstöd

Här kommer åtta tips om vad man till exempel kan göra med medlemsorganisationsunderstödet.

Prova modigt på nya verksamhetsformer!

Ni kan också kontakta våra föreningsexperter så kan vi tillsammans fundera ut nya idéer.

Längd: 00:28
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 1

Föreningens styrelse kan beställa in en teckenspråkig utbildare för att lära ut olika saker som rör förmedling av information och distanskontakter!

Längd: 00:21
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 2

Är föreningens tekniska utrustning i skick? Telefon, dator eller någon annan manick som behövs i föreningsverksamheten?

Längd: 00:28
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 3

Beställ någon som leder en workshop åt er när ni planerar föreningens framtid eller funderar på nya idéer för nästa års träffar.

Längd: 00:25
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 4

Föreningen kan ta in en teckenspråkig artist, till exempel en trollkarl eller stand up-komiker! Ni kan också ordna en trevlig tillställning tillsammans med en annan förening.

Längd: 00:32
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 5

Föreningen kan beställa en kursledare eller arbetshandledare för att utbilda antingen styrelsens medlemmar eller alla som är intresserade av temat.

Längd: 00:17
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 6

Ordna en jippodag eller ett gemensamt veckoslut tillsammans med dövföreningarna i närområdet.

Längd: 00:34
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 7

Ordna en barnklubb! Eller en hobbyklubb, kockklubb, ungdomsklubb, fotoklubb, filmklubb…

 

Längd: 00:23
Språk: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Vinkki 8

Arrangera ett eget evenemang eller en utflykt för seniorer. Eller ett digicafé för seniorer.