Styrelsen och förbundets stadgar

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar.

Finlands Dövas Förbunds styrelse

Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.