Styrelsen och förbundets stadgar

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar.

Finlands Dövas Förbunds styrelse

Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Foto: Styrelse 2022-23. Mari Virtanen, Heidi Joffel, Leila Kankkonen, Ronja Tammisara, Liisa Särkijärvi, Milla Pitkänen, Bror-Erik Majors, Terhi Lappinen, Jaana Aaltonen och Tomi Peura.