Kuurojen Liiton hallitus ja säännöt

Kuurojen Liiton säännöt määrittelevät hallituksen tehtävät. Liittokokous antaa hallitukselle päätäntävallan. Hallitus puolestaan tukee johtoryhmän jäseniä itsenäisessä päätöksenteossa.

Kuvassa hallituksen jäsenet seisoivat Valkean talon aulan portailla ruusut kädessään

Kuurojen Liiton hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen jäsenet 2021-2022

Oheisesta kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Heidi Joffel, Leila Kankkonen ja Milla Pitkänen sekä Merja Jestilä.