Lahjoita, niin saat takaisin

Kuurojen Liiton varainhankinta tekee työtä, jolla tuetaan Kuurojen Liiton toimintaa. Varainhankinnan lahjoitustuotoilla rahoitetaan oikeuksienvalvontaa ja vaikuttamistyötä, jotta kuurot olisivat yhteiskunnallisesti tasavertaisessa asemassa.

Kuurojen Liiton varainhankinta kerää vapaaehtoisia lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä. Nämä lahjoitukset kohdistetaan liiton tärkeimpiin toimintoihin: viittomakielisten vertaistoimintaan, kehitysyhteistyöhön, kuurojen tiedonsaannin parantamiseen, lasten ja nuorten leireihin, viittomakieliseen palveluohjaukseen sekä kuurojen yhdenvertaisten oikeuksien edistämiseen.

Varainhankinnan koordinaattori Ville Anttila vastaa keräystoiminnan kampanjoinnin ideoinnista ja toteutuksesta sekä Lahjoita-verkkosivujen ylläpidosta.

– Teen tätä yhteistyössä kollegani Eija Tiaisen kanssa. Hän vastaa varainhankinnan hallinnollisista velvoitteista, kuten budjetoinnista ja keräysluvista, sekä muiden järjestöjen kanssa toteutettavista yhteistyökampanjoista.

Tiainen ja Anttila ideoivat yhdessä, miten lahjoituspyynnöt saadaan huomioiduksi niissäkin kohderyhmissä, jotka eivät tunne kuuroutta tai viittomakieltä.

Yleensä lahjoituspyynnöt lähtevät suurelle yleisölle kirjeitse lahjoitusrekisterissä oleville ihmisille. Varainhankinnalle voi lahjoittaa eri tavoin: tekstiviestilahjoituksella, MobilePaylla, kuukausilahjoituksella tai esimerkiksi Facebookissa tehtävällä merkkipäivälahjoituksella.

Poliisihallituksen valvoma keräyslupa

Kuurojen Liitolla on keräyslupa, jossa on määritelty tarkkaan, mihin rahat saa käyttää.

– Poliisihallitus valvoo tätä. Keräysluvan ehtona on, että raportoimme vuosittain, paljonko rahaa on kerätty ja kuinka ne on käytetty, Anttila erittelee.

Kuurojen Liitto tekee työtä, jotta kuuroilla olisi yhdenvertainen asema tässä yhteiskunnassa. Liitto on kuurojen suurin edunvalvontajärjestö, joka ajaa kuurojen arkielämään vaikuttavia asioita. Lisäksi liitolla on huikea, monivuotinen asiantuntijuus, mitä tulee kuurojen yhteisön asioihin. Tällaista asiantuntijuutta ei löydy mistään muusta järjestöstä.

Yhteiskunnan kuuluisi rahoittaa ja mahdollistaa liiton toiminta, mutta kylmä fakta on se, että tuet vähenevät vuosi vuodelta.

– Tällöin varainhankinta astuu remmiin. Varainhankinnan osuudella paikataan puuttuvia tuloja, jotta liiton toiminta ei lakkaisi, Anttila viittoo.

Esimerkiksi liiton nuorisotyö rahoitetaan kokonaan varainhankinnalla. Käytännössä tällä mahdollistetaan se, että kuurot lapset ja nuoret saavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, vertaistukea ja vahvistusta identiteetilleen.

Toiminnan turvaaminen yhteisön asia

Anttila itse on taustaltaan coda. Hän kokee, että Kuurojen Liiton toiminnan turvaaminen on koko yhteisön asia.

– Lahjoittakaa, niin saatte takaisin, vinkkaa Anttila.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että jos kuurot itse toimivat lahjoittajina ja tukevat liiton toimintaa, tämä tulee suoraan takaisin heille edunvalvonnalla, yhdenvertaisina palveluina ja kielellisinä oikeuksina.

– Varainhankinnan tavoitteena on, että Kuurojen Liitto pystyy palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla kuurojen yhteisöä.

 

Teksti Anne Sjöroos
Kuvat Ville Anttila ja Olavi Rautio / Studio Lonka

Artikkeli julkaistu Kuurojen lehden numerossa 1/2021.