Pia Taalas

SignWiki-koordinaattori

  • Henkilö ei ota vastaan puheluja
  • Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä
  • Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja

Vastuualue: SignWiki (suomalainen viittomakieli)