Pia Taalas

SignWiki-koordinator

  • Tar inte emot röstsamtal
  • Tar emot sms
  • Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal

Ansvarsområde: SignWiki (finskt teckenspråk)