Längd: 04:55
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Coronavirusets inverkan på dövförbundets sommarläger och kurser

Snart är det sommar! Dövförbundets sommarläger och kurser kommer huvudsakligen att ordnas enligt planerna och enligt de senaste myndighetsanvisningarna. Finlands Dövas Förbund iakttar de praktiska åtgärder som rör coronaviruset i samband med läger- och kursarrangemang.

Annullering

De som har anmält sig har på grund av coronaviruset rätt att avboka sin plats utan avgift fram till 24.5.2020. Annullering kan göras till kursplaneraren Juha Vahtera eller ungdomssekreterare Monika Hämälä. Efter detta datum är anmälan bindande och förbundets annulleringsvillkor gäller.

Riskgruppen

Deltagare som hör till riskgruppen rekommenderas att överväga sitt deltagande i läger eller kurser enligt regeringens anvisningar. Om du redan har anmält dig till en kurs eller ett läger och vill avboka, gör det senast 24.5.

Riskgruppen omfattar personer över 70 år eller personer med vissa underliggande sjukdomar. Riskgruppen ska undvika fysisk närkontakt med andra människor. Se på THL:s webbplats vem som hör till riskgruppen då det gäller coronaviruset.

Läger- och kursprogram

Alla evenemang genomförs så att antalet deltagare är högst 50, personalen inräknad.

Vi kollar upp säkerhetsanvisningarna med läger- och kursplatserna, till exempel

  • säkerhetsavstånden vid inkvartering
  • hur måltiderna ordnas
  • hygien och hur ofta det städas

Vi försöker ordna så mycket program som möjligt utomhus. Vi undviker närkontakt och ser till att säkerhetsavstånden hålls i samband med programmet. Vi rekommenderar verksamhet i små grupper.

Under evenemanget följer vi de hygienanvisningar som myndigheterna har gett. Vi går igenom alla anvisningar och överenskomna saker med deltagarna på evenemangets första dag. Vi ger också närmare instruktioner i läger- och kursbrev.

Resor

Vi rekommenderar alla deltagare att använda egen bil i stället för kollektivtrafik. Myndigheternas information om detta preciseras i maj.

Om du blir sjuk

Du får inte komma på läger eller kurs om du är sjuk. Också lindriga förkylningssymtom innebär att du ska stanna hemma. Om ett barn insjuknar under t.ex. ett läger kontaktar vi vårdnadshavaren omedelbart. Barnet ska tas hem samma dag. En vuxen som insjuknar under ett evenemang måste bege sig hem.

Preciserad information från myndigheterna

Finlands Dövas Förbund följer aktivt med situationen och informationen från myndigheterna. Vi informerar genast om ändringar gällande läger och kurser. Regionförvaltningsverket utarbetar anvisningar för sommarevenemang inom maj månad. Om myndigheterna skulle meddela att vissa läger och kurser inte kan ordnas meddelar vi deltagarna personligen om annulleringen och återbetalar deltagaravgifterna.

Välkommen på läger och kurser!