Längd: 2:16
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Regionpersonalen hjälper att boka tid för coronavaccinering

Praxis för hur man beställer tid för coronavaccinering varierar i kommunerna. Om du har problem med din egen kommun, kontakta regionarbetaren i din kommun. Samtidigt får Finlands Dövas Förbund aktuell information om läget i olika kommuner.

Från fältet har hörts att det från kommun till kommun finns stora skillnader i praxisen då det gäller bokningen av tid för coronavaccinering. En del av kommunerna erbjuder en tillgänglig bokningsservice via sin webbplats eller per textmeddelande. Andra kommuner återigen använder fortfarande återuppringningstjänsten, som inte är en tillgänglig tjänst för döva.

Om du ska boka en vaccineringstid, kolla först vilka anvisningar som ges i din kommuns informationskanaler, till exempel lokaltidningen och kommunens webbplats. Om du har svårigheter med att boka en vaccineringstid kan du kontakta förbundets regionarbetare. Här intill hittar du en länk till en karta där du kan se vem som är ansvarig regionarbetaren i din region.

Även om du redan har fått en tid kan du för regionarbetaren berätta om eventuella problem i samband med tidsbeställningen. Då får förbundets bevakning av rättigheter aktuella uppgifter om hurdan situationen är i olika kommuner.

Tillgängligheten i primärvården är en av Finlands Dövas Förbunds viktiga valteser. Till exempel tidsbeställningen för hälsovårdstjänster, som coronavaccineringarna, blir otillgängliga för döva om enbart återuppringningstjänst används. Kommunerna måste säkerställa att man vid social- och hälsovårdsreformen utvecklar teckenspråkiga social- och hälsovårdstjänster i samverkan med teckenspråkiga.