Regeringens åtgärder mot coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

Den 16 mars 2020 fastställde Finlands regering riktlinjer och åtgärder för att bekämpa coronaviruset i Finland.