FPA meddelar: Så här påverkar coronavirussituationen tolkningstjänsterna

De nationella säkerhetsåtgärder som vidtas på grund av coronaviruset kan ha konsekvenser för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. FPA eftersträvar ändå att ordna tolkar åt kunderna och distansservicen kan användas.

Via distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning får kunderna distanstolkning för korta ärenden på finskt teckenspråk. Tjänsten är öppen kl. 8–16.

På grund av coronavirusläget kan kunderna därtill undantagsvis använda också distanstolkning som erbjuds av FPA:s samarbetspartner. Distanstolkning kan med kundens samtycke användas vid studietolkning och nödvändiga kontakttolkningssituationer.

Nödvändiga kontakttolkningssituationer är exempelvis

  • läkarbesök och andra besök hos hälso- och sjukvården (laboratorieundersökningar)
  • köp av apoteksvaror och andra nödvändighetsartiklar
  • bankärenden
  • nödvändiga ärenden hos myndigheter (till exempel socialskyddsförmåner).

Efter att beställningen har förmedlats till tolken kan kunden i sådana situationer komma överens med tolken om att tolkningen genomförs på distans. Distanstolkning kan också föreslås av tolken. Kunden och tolken kommer också överens om vilken teknik som ska användas för distanstolkningen.

Om det passar för både kunden och tolken att tolkningen sköts på distans och båda parterna har tillgång till den utrustning och/eller det program som behövs för distanstolkning, kan tolkningen genomföras på distans. Om tolkningsbeställningen sköts genom distanstolkning ansvarar FPA inte för datasäkerheten eller för det tekniska genomförandet.

FPA rekommenderar att kunderna läser de meddelanden som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och av den aktör i det egna området som ansvarar för smittsamma sjukdomar samt att de följer anvisningarna i meddelandena. Producenterna av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger också anvisningar till sina tolkar med tanke på coronaviruset. En tolk kan avstå från en tolkningsbeställning av hälsoskäl. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning strävar i sådana situationer efter att ordna en ersättande tolk.