Den teckenspråkiga frivilligverksamheten Viva

Är du ensam och skulle vilja ha en pratstund på teckenspråk? Eller känner du någon som du kunde tipsa om möjligheten till teckenspråkigt kamratstöd? Frivilligverksamheten Viva erbjuder teckenspråkskunniga stödpersoner.

Pratstund på distans via Viva

Nu i coronatider är det många som måste vara ensamma hemma.

Du kan be om  en pratstund, via t.ex. Skype eller WhatsApp, på en överenskommen tidpunkt.

Våra frivilliga har tystnadsplikt. De är inte yrkesmänniskor utan alldeles vanliga människor som vill dela med sig av sin tid och prata en stund med dig.

Finlands Dövas Förbund levererar inte separat apparater för distanskontakten.

Jag vill ha en distanspratstund


Vill du själv ha en stödperson?

Vad gör man med en stödperson?

Stödpersonen stöttar dig i vardagen.

Det finns mycket du kan göra tillsammans med din stödperson. Ni kan ta en promenad, gå och handla eller slå er ned för en kopp kaffe någonstans. Eller dricka kaffe hemma hos dig och prata. Kanske ni vill spela sällskapsspel eller badminton, eller något annat? Du kan också besöka evenemang tillsammans med stödpersonen. Ni kan sinsemellan komma överens om vad ni vill göra.

Vilka är stödpersonerna?

En stödperson kan vara döv, hörselnedsatt eller hörande. Alla stödpersoner kan teckenspråk bra och har fått utbildning för Viva-verksamheten

Stödpersonerna är frivilliga: de får ingen lön. De har också tystnadsplikt.

Vem kan ansöka om att få en stödperson?

Du kan be att få en stödperson om du är döv, hörselnedsatt eller dövblind och använder teckenspråk.

Var i Finland kan man få en stödperson?

Viva har hela landet som verksamhetsområde. Du kan alltså ansöka om en stödperson var som helst i Finland.

Om det inte just nu finns någon stödperson i din region kan vi erbjuda dig en stödperson på distans. Då sker kontakten via till exempel Skype eller WhatsApp.

 

Jag är intresserad och vill veta mera


Bli en av våra frivilliga!

Du, en stödperson?


Det finns hela tiden behov av teckenspråkskunniga stödpersoner. Det enda vi ber om är din tid, det värdefullaste man kan ge en annan människa.

Stödpersonen har en mycket stor betydelse i det dagliga livet. För en äldre är det någon som lyssnar, för en ung någon att ägna sig åt en hobby med, för ett barn kan man vara en rollmodell.

 

Vad förväntas av en stödperson?

En stödperson ska vara minst 18 år och kunna teckenspråk flytande.

Hur ofta träffar stödpersonen sin klient?

Den frivilliga stödverksamheten är flexibel: du kan fungera som stödperson helt enligt din egen livssituation. Vanligtvis träffas man 1-2 gånger i månaden.

Vad erbjuder Viva stödpersonerna?

Stödpersonerna börjar med att gå två veckoslutskurser, som är gratis. Alla intresserade blir först intervjuade.

Du får också delta i stödpersonsträffar, vidareutbildning och rekreation. Du behöver inte fundera på saker och ting i ensamhet, vi stöder dig i din verksamhet.

Har du flera frågor? Ta kontakt så pratar vi om saken!

 

Jag är intresserad av att vara stödperson