Kesto: 04:16
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Koronavirusepidemian vaikutus työllisyyteen

Etätyö? Uudenmaan rajan ylittäminen? Lomautukset? Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa työllisyyteen.

17.3. valtioneuvosto otti käyttöön valmiuslain koronavirusepidemian vuoksi. Valtioneuvosto kehottaa ihmisiä tekemään etätöitä kotona. Kaikille työntekijöille etätyön tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Kriittisten ammattialojen, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoalan, kaupan alan ja logistiikka-alan ammattilaiset käyvät edelleen normaalisti töissä. Kaikkien muiden tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä etätöitä kotona.

Työntekijänä sinun on tärkeä kysyä omalta työnantajaltasi, kuinka poikkeustilanteessa toimitaan; pitääkö sinun tehdä etätöitä kotona ja saatko palkkaa, jos sinulla ei ole kotona tehtävää työtä. Sairastuessasi sinun tulee ilmoittaa työnantajallesi poissaolosta.

Mikäli sinun täytyy ylittää Uudenmaan raja päästäksesi töihin, tarvitset rajanylitykseen seuraavat asiakirjat: henkilöllisyystodistuksen ja työnantajaltasi pyydetty kirjallinen todistus, jossa kerrotaan, miksi sinun pitää mennä Uudenmaan rajan yli töihin.

Koronavirus aiheuttaa yrityksille talousvaikeuksia, koska tuotanto ei pyöri tai koska asiakkaita ei ole. Tämän vuoksi yritykset päätyvät lomauttamaan työntekijöitään.

Työttömyysturvan omavastuuaika on poistettu lomautus- ja irtisanomistilanteissa. Toisin sanoen, jos jäät työttömäksi tai tulet lomautetuksi, sinun kannattaa heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto laatii sinulle lausunnon ammattiliittosi työttömyyskassaa varten, jotta sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa. Poikkeustilanteen vuoksi työssäoloehtosi, joka on yleensä 26 kalenteriviikkoa, on lyhennetty 13 kalenteriviikkoon.

Työnantajien lomautuspäätökset nopeutuvat. Lomautusten ilmoitusaika on yleensä 14 päivää, mutta poikkeustilanteen vuoksi ilmoitusaikaa on nyt lyhennetty 5 päivään. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan lomautusilmoitukset astuvat voimaan jo 5 päivän päästä ilmoitusten antamisesta työntekijöille. Työnantajan lomautusoikeus koskee sekä määräaikaisessa että vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Yritysten talousvaikeuksien tai asiakkaiden puuttumisen vuoksi on ymmärrettävää, että tässä tilanteessa yritysten pakko lomauttaa kaikki työntekijänsä. Tilanne ajaa pakkolomautuksiin. Työnantajan tarkoituksena ei kuitenkaan ole syrjiä kuuroa työntekijää.

Yrittäjien ja freelancereiden työttömyysturva varmistetaan. Tämä tarkoittaa, että heillä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Yrittäjien työttömyyspäivärahan saamisen ehtona ei ole yritystoiminnan lakkauttaminen.

Olet varmasti huomannut, että netissä on paljon tietoa koronaviruksesta ja sen vaikutuksista. Huoli omasta työpaikasta tai opinnoista voi nousta suureksi. Sinun kannattaa seurata Kuurojen Liiton www-sivuja, jonne kerätään kaikki viitottu tieto koronaviruksesta. Sinun kannattaa myös seurata Kuurojen Liiton Facebook-sivua. Kuurojen Liiton työllisyyskoordinaattori Börje Hanhikoski tulee lähettämään Kuurojen Liiton Facebook-sivulle lyhyitä viitottuja tiedotteita säännöllisesti tulevien viikkojen aikana.