Svara på Dövas tidskrifts läsarundersökning – påverka

En läsarundersökning för Dövas tidskrifts alla läsare har öppnats på nätet. Enkäten stängs 19.2.2021.

Med hjälp av den korta enkäten samlar Dövas tidskrift in läsarnas tankar om vilken betydelse tidningen har för dem. Samtidigt frågar vi hurdant innehåll läsarna vill ha i tidningen och om man också vill läsa den som e-tidning.  Med hjälp av svaren kan vi fortsätta utveckla Dövas tidskrift enligt läsarnas önskemål.

När  du besvarar läsarundersökningen kan du samtidigt ge respons om tidningen och också ge tips om vad tidningen kunde skriva om.

Läsarundersökningen skickas per brev till prenumeranter i Finland, ett kuvert att skicka in svaret i medföljer. Det går snabbt att besvara enkäten på nätet, där den finns på svenska och finska. En del av frågorna tecknas också på finskt teckenspråk.