Dövas tidskrift 3/2020 har kommit

Årets tredje nummer av Dövas tidskrift är ute! Tidningen bjuder som vanligt på både fakta, underhållning och intressanta bakgrunder om teckenspråksgemenskapen.

År 2017 lanserade Finlands Dövas Förbund föreningsprogrammet, vars syfte är att stimulera och stärka föreningsverksamheten. I tidningen berättar vi om hur läget ser ut nu och om hur dövföreningen i Riihimäki lyckades liva upp sin verksamhet.

Du kan också läsa bl.a. om dövförbundets språkrådgivning och om förbundsmötet.

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas opinionstidskrift. Tidningen utkommer fyra gånger om året.