Vaikutat vastaamalla Kuurojen lehden lukijakyselyyn

Kuurojen lehden kaikille lukijoille suunnattu kysely on avattu verkossa. Kysely sulkeutuu 19.2.2021.

Kuurojen lehti kerää lyhyen kyselyn avulla ajatuksia siitä, millainen merkitys lehdellä on lukijoilleen. Kysymme samalla, millaista sisältöä lehteen toivotaan ja halutaanko lehteä lukea myös digitaalisessa muodossa. Vastausten avulla voimme jatkaa Kuurojen lehden kehittämistä lukijoiden toiveiden mukaisesti.

Kun vastaat kyselyyn, voit samalla antaa lehdelle palautetta ja ehdottaa juttuaihetta.

Kysely lähetetään Suomessa asuville tilaajille kirjepostina ja mukana on vastauskuori. Verkossa lukijakyselyyn vastaaminen on nopeaa. Kysely löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi osa kysymyksistä on viitottu suomalaisella viittomakielellä.