Dövas tidskrift 1/2021 har kommit

Årets första nummer av Dövas tidskrift har kommit. Som vanligt med ett mångsidigt innehåll som omfattar både fakta, underhållning och personintervjuer.

Läs om Föreningsdagarna, om döva som har begått brott av olika slag och om tankar inför det kommande kommunalvalet.

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör. Tidningen utkommer fyra gånger per år.