Dövas tidskrifts julnummer 4/2021 har utkommit

Julnumret delas ut till prenumeranterna veckan som inleds med självständighetsdagen. Tidskriften utgör ett mångsidigt paket av information, underhållning och intressanta personintervjuer.

Tidskriften tar fasta på ett aktuellt tema, det vill säga teckenspråkigas sannings- och försoningsprocess som fick sin början av gemenskapens behov att behandla historiska oförrätter och sedan komma vidare. För klarhetens skull går vi igenom processens olika skeden hittills och vad som eventuellt är att vänta i fortsättningen.

På Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte i juni invaldes tre nya medlemmar till styrelsen: Milla Pitkänen, Leila Kankkonen och Heidi Joffel. I tidskriften berättar de om sig själva och om sin väg till styrelsen.

Serien med äldre människors livshistorier fortsätter också i det här numret. Nu är det Pirjo Leinos tur; hon växte upp bland dövblinda och har arbetat i teckenspråksgemenskapen hela sitt liv.

På evenemangssidorna kan du läsa om extraordinarie förbundsmötet och i kolumnen uppmanar Elin Westerlund finlandssvenska teckenspråkiga att våga vara besvärliga.

I julnumret publiceras som traditionen påbjuder också julhälsningar från förbundets medlemsföreningar.

 

Dövas tidskrift som utkommer fyra gånger om året är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör.