Finlands Dövas Förbunds valteser för kommunalvalet 2021

I det dagliga livet stöter teckenspråkiga ofta på problem inom den kommunala servicen. Tillgängligheten för teckenspråkiga behöver förbättras då det gäller information, småbarnspedagogik, undervisning samt social- och hälsovårdstjänster.

Beaktas teckenspråkiga när kommunala tjänster planeras?

Längd: 00:37
Språk: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Delaktighet


Kommunen ska säkerställa teckenspråkigas lika möjligheter att få information, delta och påverka det kommunala beslutsfattandet. Finlands Dövas Förbund vill gärna sporra kommunerna att se över sin service i samråd med teckenspråkiga.

Inkludera teckenspråkiga redan i planeringsskedet. Även om de som använder teckenspråk är en liten grupp har var och en rätt till högklassiga tjänster.

Längd: 00:24
Språk: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Information


Det finns fortfarande stora brister i tillgången på teckenspråkig information. Inte minst coronaåret har väckt många kommuner till insikt om att information på teckenspråk måste säkerställas, i synnerhet i nöd- och krissituationer. Är den saken redan i skick i din kommun?

Längd: 01:18
Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Teckenspråkig service och tolkningstjänster


Döva har rätt till service på sitt modersmål – det finska eller det finlandssvenska teckenspråket. Barn, äldre, mentalvårdskonvalescenter och invandrare har ofta bättre nytta av service direkt på teckenspråk. Inom social- och hälsovården finns yrkesfolk som kan teckenspråk. Vid behov får du närmare information av dövförbundets regionpersonal.

I samband med användning av teckenspråkstolkning ska kommunens ansvar för att ordna tolkningstjänsterna klargöras för alla kommunanställda. Detta för att undvika att farliga situationer uppstår på grund av utebliven tolkning, t.ex. inom sjukvården. Kommunikation som inte fungerar skapar en djup känsla av otrygghet.

Fortsättningsvis förekommer problem bl.a. med kontakterna till primärvården och inom äldreomsorgen. Till exempel är tidsbeställningen för hälso- och sjukvård otillgänglig för döva om återuppringningstjänsten är det enda systemet som används.

Längd: 00:52
Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Rätten till teckenspråk


En familj som får ett dövt eller hörselnedsatt barn ska få hjälp av flera olika slag via kommunen. Till exempel ska familjen erbjudas hemundervisning i teckenspråk för att stöda barnets tvåspråkighet (handikappservicelagen). Möjligheten till en teckenspråkig inlärningsstig ska garanteras genom att teckenspråkskunnig personal anställs inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning. Också möjligheten att studera teckenspråk som modersmål ska säkerställas. Gedigna språkkunskaper skapar en grund för inlärning och sociala relationer, vilket förebygger utslagning och ensamhet.

Längd: 01:52
Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Kommunens checklista:

  • Säkerställ teckenspråkigas tillgång till information i kris- och nödsituationer genom att bl.a. ordna teckenspråkstolkning på informationsmöten.
  • Ge teckenspråkiga kommuninvånare bättre åtkomst till information t.ex. genom att informera om kommunala angelägenheter på teckenspråk och bevilja betalningsförbindelser för programtjänsten Dövas video (Kuurojen video).
  • Säkra att välfärdsområdenas teckenspråkiga social- och hälsovårdstjänster utvecklas i samarbete med teckenspråkiga när social- och hälsovårdsreformen genomförs.
  • Se till att kommunen främjar också sina teckenspråkiga invånares hälsa och välbefinnande genom att t.ex. stöda den teckenspråkiga föreningsverksamheten.
  • Tänk på att alla digitala tjänster också bör vara tillgängliga för teckenspråkiga.
  • Kartlägg äldre teckenspråkigas behov av service och ta med olika samarbetspartners reda på hur och var servicen ska erbjudas.
  • Se till att det finns klara anvisningar om när kommunen
    bär ansvaret för tolkningstjänsterna och om hur man beställer tolkning, samt att tolkning finns att tillgå 24/7.
  • Utred tillsammans med skolorna hur barn och unga får undervisning i teckenspråk som modersmål.
  • Trygga en teckenspråkig inlärningsstig för barnen genom hemundervisning i teckenspråk.

Teckenspråkiga kandidater i kommunalvalet

Kandidater 2021


Helsingfors

Timo Harakka
SDP
www-sida

Pirkko Johansson
SDP
Facebook-sida

Heidi Heinonen
Samlingspartiet

Jyväskylä

Ulla Sivunen
Gröna
Facebook-sida

Maarit Tusa
Kristdemokraterna
Facebook-sida

Liisa Särkijärvi
SDP

Lahtis

Juho Seilola
Gröna

Muurame

Irja Seilola
Gröna
Facebook-sida

Nystad

Jonne Uotila
Centern

Tammerfors

Anna Kiiski
Centern

Tusby

Outi Huusko
Gröna
Facebook-sida

Uleåborg

Marja Irjala
Centern

Vasa

Jorma Rantala
SDP

Jag är teckenspråkig kommunalvalskandidat


Om du är döv och/eller teckenspråkig och ställer upp som kandidat i kommunalvalet kan du meddela oss dina uppgifter på formuläret. Vi publicerar informationen på den här sidan.