Längd: 0:10
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: webbsida, webbformulär

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.