Längd: 2:00
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Förbundets språkrådgivare önskar god jul!

Under 2020 har både finska och finlandssvenska Suvi-ordboken fått många nya teckenartiklar och språkrådgivningen har anlitats flitigt på båda språken. Teckenspråksnämnden har träffats fyra gånger på distans och bland annat diskuterat situationen för teckenspråksundervisning.

Språkrådgivningen önskar alla en god jul och ser fram emot många nya intressanta språkfrågor 2021!