Längd: 1:39
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Teckenspråksrådgivningen är tillbaka efter sommarpaus!

Har du en fråga om finskt eller finlandssvenskt teckenspråk? Kontakta oss!

Du når oss bäst måndag–onsdag. Telefonjouren fortsätter som förut på tisdagar kl. 10-12.

Se kontaktuppgifter på https://kuurojenliitto.fi/sv/sprakradgivning/