Längd: 0:15
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: husvagn

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.