Längd: 0:27
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: svenskfinland

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.