Längd: 01:36
Textning: Finska, Svenska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Teckenspråkets dag firas 12.2

Våra nationella teckenspråks egen högtidsdag, Teckenspråkets dag, firas den 12 februari. Då ordnas bland annat ett webbinarium och ett flertal temajippon runt om i landet.

På grund av coronarestriktionerna firas det finska och det finlandssvenska teckenspråkets dag främst på nätet. Bland annat Dövas museum ordnar en teckenspråksdag som webbevenemang 12.2 och på söndag 14.2 sänds barnens teckenspråksdag, Skidien viittomakielenpäivä, på webben från Ode. På söndagen arrangeras även Dövas tidskrifts live-journalistikjippo Rivien välissä (”mellan raderna”). Och åtminstone i Helsingfors och Uleåborg hissar staden flaggan i topp Teckenspets dag till ära.

Teckenspråkets dag firas också i form av Finlands Dövas Förbunds webbinarium 12.2 klockan 12.00-15.00. Teman på nätseminariet är bl.a. forskningen i det finlandssvenska teckenspråket. Justitieministeriet bidrar med ett block om teckenspråksdelegationen, utvärderingen av teckenspråkslagen och teckenspråksbarometerns resultat. Man kan anmäla sig till webbinariet via länken till höger eller följa med sändningen på dövförbundets webbplats.

På nätseminariet överräcks också hederspriset Årets teckenspråksbragd 2020. Priset ges till en person eller aktör som under året har drivit teckenspråkigas språkliga rättigheter i Finland och både synliggjort de finländska teckenspråken och främjat deras ställning.

Teckenspråkets dag firas i år tolfte gången och har etablerat sig som teckenspråksgemenskapens viktigaste högtidsdag.  12 februari är också dövundervisningens fader C. O. Malms (1826–1863) födelsedag.