Alf Bjong in memoriam

En av den finländska dövgemenskapens stora män är borta. Alf Bjong somnade in 27.12.2020.

Finlandssvensken Alf Bjong var aktiv inom dövgemenskapen i Jakobstad och Österbotten och axlade en stor roll då det gällde att stärka finlandssvenska dövas rättigheter. Under sin långa karriär var han också medlem av Finlands Dövas Förbunds styrelse.

Alf Bjong föddes i Kronoby 18.12.1928. Idrott hörde till hans intressen och han bl.a.  tävlade i skidåkning i Dövas världsspel i Västtyskland år 1955. Bjong var också en entusiastisk resenär som under en period på 30 år ordnade flera populära gruppresor för teckenspråkiga.

Föreningsverksamheten låg Alf Bjong varmt om hjärtat. Han var medlem av och innehade förtroendeuppdrag av olika slag i Jakobstadsnejdens dövförening i 43 år. I Finlands Dövas Förbunds styrelse invaldes han 1978 och medverkade i att grunda förbundets arbetsgrupp för finlandssvenska frågor. Ett resultat av den svenska arbetsgruppens verksamhet var att en egen förening för finlandssvenska döva grundades år 2002: Finlandssvenska teckenspråkiga rf.

Självständighetsdagen 1982 förlänades Alf Bjong förtjänstkorset av Finlands Lejons orden. År 2003 utsåg Finlandssvenska teckenspråkiga rf honom till årets medlem, som tack för det långvariga arbetet för finlandssvenska döva. År 2008 tilldelades Alf Bjong dövförbundets 100-årsmedalj. År 2017 hyllade Finlandssvenska teckenspråkiga rf återigen Bjong med ett hederspris och tackade honom för hans insatser för gemenskapen och för den kämpaglöd som har inspirerat många än i dag.

– Alf Bjong blev känd som en vänlig och hjärtlig gentleman, som outtröttligt drev dövas rättigheter genom sitt arbete i förbundets styrelse och utskott. Han riktade särskilt in sig på att förbättra finlandssvenska dövas ställning, det blev hans livsuppgift. Alf Bjong och hans hustru Astrid åtnjöt ett stort förtroende inom dövgemenskapen och representerade finlandssvenska döva på ett föredömligt sätt. Hans ljusa och hjärtliga väsen gjorde ett stort intryck på alla, säger Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen, som minns Bjong med värme.