Pirkko Järviniitty dekorerades på självständighetsdagen

Utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar förlänas för förtjänster fosterlandet till fromma och framstående civila och militära tjänster.

Den teckenspråkiga städaren Pirkko Järviniitty  förlänades på självständighetsdagen medalj av Finlands Vita Ros orden (FVR M).

I framställningen om utmärkelsetecken förde man fram att Järviniitty i årtionden förtjänstfullt verkat inom dövföreningens frivilligverksamhet, i församlingen, inom kulturturverksamheten samt inom teckenspråksundervisningen.

I ansökan uppges även att hon arbetar för teckenspråksgemenskapen med hela sitt hjärta, är en bärande kraft, högt uppskattad  och en brobyggare mellan döva och hörande.

Dövföreningen i Jyväskylä föreslog att Järviniitty skulle få utmärkelsetecknet och Finlands Dövas Förbund lämnade in framställningen till Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar.

Våra varmaste lyckönskningar till utmärkelsen!