Textning: Ingen textning

Enkät om hur coronasituationen har påverkat teckenspråksgemenskapen

Hur coronaepidemin har påverkat ditt dagliga liv? Har du fått tillräcklig information?

I maj 2020 gjorde vi en nätenkät där vi utredde coronavirussituationens påverkan på den teckenspråkiga gemenskapen och gemenskapens medlemmar.

Nu vill vi kartlägga vilken situationen är just nu. För att kunna jämföra reslutaten är en del frågor samma som förra gången. En del frågor är nya och tar i beaktande bl.a. testning, vaccinering och spårning.

Enkäten är öppen för svar 4.-20.2.2022, och här kan du svara: https://q.surveypal.com/2022-Koronatilanteen-vaikutukset

Enkäten är öppen för alla.

En sammanfattning av resultaten publiceras på förbundets webbplats. Ingen enskild individ går att identifiera ur resultaten.