Längd: 6:38
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 18.2.2022

Livs 3 utbildningen har startat

På teckenspråksdagen den 12.2, startade den tredje Lev i vårt språk-utbildningen (Livs).

Den första Livs utbildningen ordnades 2016 och utbildade Instruktörer i finlandssvenskt teckenspråk. Livs 3 vill öppna dörrar även för personer som inte är teckenspråkiga och det erbjuds en teckenspråkskurs på sidan om Livs studierna.

Under den första träffen fick deltagarna bekanta sig med varandra och deltog på Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s medlemsträff där en programpunkt var en paneldiskussion om finlandssvenskt teckenspråk ur språkanvändares synvinkel. Tillfället ordnades på Zoom och det fanns många rutor på datorskärmen eftersom över 30 personer anmält sig med till utbildningen.

Dagen var lyckad, konstaterar Liisa Halkosaari på Humak som höll i trådarna tillsammans med Brita Peura.

Svenska Yle uppmärksammade det finlandssvenska teckenspråket på teckenspråksdagen

Radio Yle Vega intervjuade Elin och Gun-Britt Westerlund teckenspråksdagen till ära. De berättar om sina erfarenheter som mor och dotter. Elin tycker det är en rikedom att vara tvåspråkig. Läs mer i artikeln vars länk du hittar intill.

Evenemanget på teckenspråkets dag

Förra veckan firades teckenspråkets dag och med anledning av det ordnade Finlands Dövas Förbund allt möjligt roligt! Var tidpunkten sådan att du missade direktsändningen? Lyckligtvis spelades det in material från programutbudet. Du hittar inspelningarna av programmen för Mellan raderna och Kidsens teckenspråksdag i Teckenspråkiga bibilioteket.

Inspelning av teckenspårksdagens webbinarium finns på vår webbplats.

”#Metoo” i Danmarks dövgemenskap

Det sjuder i dövgemenskapen i Danmark. Vi intervjuade på danska dövförbundet för att ta reda på vad som är på gång. Andersen berättar mer om den skedda i videon.

Nytt EU-program av Dövas video

Dövas video har producerat ett nytt EU-program som handlar om unionens ekonomi efter coronapandemin. Pandemin kastade hela världen och därmed också ekonomin över ända.  Programmet berättar om EU:s ekonomiska resiliens under coronakrisen och krisens verkningar på dövgemenskapen.

Filmer med dövtema nominerade för Oscarspris

Bland årets Oscarsnominerade filmer finns två där det används teckenspråk: Audible och CODA.

Kortdokumentären Audible följer med en döv amerikansk fotbollspelare och hans lag när de tvingas tackla en personlig tragedi.

Filmen CODA är en skildring av hur det är att växa upp som hörande barn till döva föräldrar, i två gemenskaper.

Coronaenkäten

Glöm inte att besvara Finlands Dövas Förbunds coronaenkät på webben – den pågår till den 20 februari 20.2.!