Längd: 0:48
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbund: Kommunikationens kundenkät

Vi informerar i våra olika kanaler om förbundets verksamhet, teckenspråkiga tillställningar och aktuella frågor.

Vanliga ämnen är förbundets evenemang och tjänster för teckenspråkiga, bevakning av rättigheter samt kultur.

Vi vill gärna veta vad du tycker om förbundets information och kommunikation!  För fram din åsikt genom att svara  på vår enkät senast söndag 6.2.2022.

Din åsikt är viktig, så tack på förhand för dina svar.