Texttelefontjänstens öppettider ändras

De nya tiderna gäller från början av maj.

Av budgetskäl skärs texttelefontjänstens öppettider ned igen. Senast ändrades tiderna i mars 2020.


Från 1.5.2021 betjänar texttelefontjänsten mån-fre kl. 8-20.


Ha tjänsten i fickan

Texttelefontjänsten är numera en mångsidig tjänst som kan användas med texttelefonapparat eller på nätet genom att logga in på den här adressen https://www.vsp.fi/tekstipuhelupalvelu.html. Om du inte ännu har registrerat dig som användare på webben finns här också anvisningar för hur du ska göra. .

Visste du att du kan ha texttelefontjänsten med dig när är på rörlig fot? Tjänsten kan användas både med Android- och Appleapparater, på mobiltelefon och surfplatta. Appen heter MyMMX och finns både i  Google Play-butiken och AppStore. Ladda ned appen, logga in och sköt ditt samtal mellan butikshyllorna, om du så vill.  .

Texttelefontjänsten är gratis och fungerar på finska, svenska och engelska. Man behöver inte beställa tid på förhand. Tjänsten kan användas för alla slags samtal men i nödsituationer är den inte den bästa kanalen. I en nödsituation ska du skicka ett textmeddelande direkt till nödnumret 112 (registrering behövs).

Också hörande kan ta kontakt via texttelefontjänsten. Du kan av tjänsteleverantören be att få ett telefonnummer som hörande kan ringa till för att få kontakt med dig. Den här möjligheten finns ännu inte via FPA:s tolkningstjänster. Ett förslag om att myndigheterna ska överta ansvaret för texttelefontjänsten är under behandling.

Texttelefontjänsten har funnits sedan början av 1980-talet. Från år 2020 ansvarar Finlands Dövas Förbund för att upprätthålla och utveckla tjänsten, med finansiering från Stea.