De regionala forumen flyttas till år 2022

På grund av coronasituationen har man tvingats flytta de teckenspråkiga regionala forum som planerats för våren 2021.

Evenemangsblocket flyttas till år 2022 och närmare tidpunkt för forumen meddelas längre fram.

De teckenspråkiga regionala forumen ordnas i samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, Dövas servicestiftelse och Finlands dövblinda.