Längd: 02:02
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Texttelefontjänsten år 2024

Texttelefontjänsten ansöker om finansiering även för nästa år.

Under 2024 är tjänsten planerad att vara öppen mån-fre klockan 8–20, precis som för närvarande. Finlands Dövas Förbund informerar i slutet av året närmare om fortsättningen på sin webbplats.

Emellertid kommer texttelefontjänsten att förändras. Från och med nästa år kommer man inte längre kunna kontakta tjänsten med gamla texttelefonenheter. Tekniken inom området har utvecklats och tekniken som används av texttelefonenheterna är föråldrad. Om du ännu har en gammal texttelefon, kontakta Finlands Dövas Förbunds regionarbetare i ditt område så kan vi hitta en mer lämplig enhet för ditt bruk.

Använder du FPAs tolkningstjänst?

Under vardagarna erbjuder FPA distanstolkning på finskt teckenspråk för brådskande telefonsamtal, och det finns planer på att utvidga tjänsten till texttolkning. Distansservicen vid Centret för tolktjänst betjänar på svenska, finska och finskt teckenspråk vardagar kl. 8–16. Läs mer på www.kela.fi/tolktjanst-funktionsnedsattning-distansservice

Har du frågor? Kontakta specialsakkunnig Marika Rönnberg på 044 7524 324 eller e-post marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi