Projekt Sprinkler har avslutats

Projektet fick namnet Sprinkler, eftersom det fanns behov av att uppmärksamma barn i Svenskfinland med hörselnedsättning och barn som använder teckenspråk.

dén om små vattendroppar runt hela Svenskfinland formades då projektkoordinator Annika Aalto berättade om sin idé till Janne Kankkonen. Janne har ritat visuella bilder med kranar som vattnar det finlandssvenska teckenspråkets mark till Livs-utbildningarna, och denna bild är en fortsättning på serien.

Projektet gav i samarbete med Regionförvaltningsverket fortbildning åt personal som jobbar med barn som har en hörselnedsättning, träffade familjer för utbyte av information och erfarenheter, samt gick diskussioner om vad som behövs för att distansundervisning från Snäckan och Ytteresse skola ska kunna startas igen. Dessa exempel är endast en del av verksamheten, mer om de övriga åtgärderna i slutrapporten vars länk finns intill.

Projektet finansierades av Utbildnings- och kulturministeriet under hela året 2020 och fram till augusti 2021.