Nyheter från regionarbetet: Ny kontaktperson i Egentliga Finland

Den nya kontaktpersonen Marita Björn betjänar kunderna i Egentliga Finland från början av oktober.

Vår långvariga regionarbetare i Egentliga Finland Reetta Laiho slutar. Hennes sista arbetsdag är 30.11.2021.

Innan Laiho antar nya utmaningar arbetar hon med kurser och är delvis på semester, så från och med 1.10 jobbar regionarbetare Marita Björn som kontaktperson i Egentliga Finland. I fortsättningen hör både Satakunta och Egentliga Finland till hennes områden.

Egentliga Finlands telefonnummer +358 400 823 528 övertas av Björn i slutet av oktober 2021. Hennes eget telefonnummer är detsamma som förut.

Handleder till rätt expert

Beroende på behov anvisar Marita Björn kunden till den serviceproducent eller regionarbetare som är insatt till exempel i familje- eller invandrarärenden. Vi försöker också hitta den regionarbetare som finns så nära kunden som möjligt.

Egentliga Finlands regionkansli finns i Lounatuulet-huset i Åbo. Reservera mottagningstid i god tid.

Här hittar du kontaktuppgifterna till alla anställda i regionarbetet: Regionarbetets kontaktuppgifter

Informationen finns också på Text-TV, sidan 797.

På regionarbetets finska Facebook-sida ”Kuurojen Liiton aluetyö” uppdateras också information om personalen och om andra aktuella frågor.