Längd: 05:26
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Barn med hörselnedsättning? – rådgivning och distansundervisning

Daghem och skolor runt Svenskfinland kan nu få rådgivning då de tar emot ett barn med en hörselnedsättning.

Att ha ett barn med hörselnedsättning är oftast något nytt för daghem och skolor. Ett undantag är daghem och resursenhet Snäckan och Ytteresse skola i Pedersöre, som har lång erfarenhet av att jobba med barn som har olika grad av hörselnedsättning, att använda tecken och teckenspråk, och betona visuell kommunikation. Nu kan andra dra nytta av kunskapen som finns under dessa tak genom projekt Språkstyrka. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Både Snäckan och Ytteresse skola ger dessutom distansundervisning till barn och elever i andra daghem och skolor. Undervisningen formas enligt barnets behov, och kan vara i form av tecken som stöd, tecknat tal eller teckenspråk. Även coda-barn (Child of Deaf adult) kan få modersmålsundervisning.

Det är fritt fram att ta kontakt, be om information och ställa frågor.

Se introduktionsvideo intill, och kontaktuppgifter hittas via broschyr intill.