Längd: 0:13
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: clown

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.